Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Pogovor RAFAEL SPREGELBURD, www.sigledal.org, 21. 5. 2015