Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
08marec
Četrtek ob 20.00

Kristof Magnusson

Moški brlog

SNG Nova Gorica, veliki oder

30marec
Petek ob 20.00

Jean Baptiste Poquelin Molière

Tartuffe

SNG Nova Gorica, veliki oder

Video

 • Ronja, razbojniška hči

 • Galeb

 • On/a

 • Barufe

 • Don Juan

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Zajtrk

 • Antonton

 • Grozni Gašper

 • Beraška opera

 • Jeklene magnolije

 • Peter Kušter

 • Stari klovni

 • Pašjon

 • Tartuffe

 • Peggy Pickit vidi boga v obraz

 • Podsvet

Kdo smo

DIREKTORICA
Maja Jerman Bratec T +386 (0)5 335 22 10 E maja.jerman-bratec@sng-ng.si

UMETNIŠKI VODJA
Marko Bratuš T +386 (0)5 335 22 10 E

POSLOVNA SEKRETARKA
Barbara Skorjanc T +386 (05) 335 22 10 E barbara.skorjanc@sng-ng.si

ORGANIZATORKA
mag. Barbara Simčič Veličkov T +386 (0)5 335 22 04 M 051 634 946 E organizacija@sng-ng.si

TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO
Dominika Prijatelj T +386 (0)5 335 22 50 E dominika.prijatelj@sng-ng.si

PROPAGANDNA REFERENTKA
Tjaša Sečko T +386 (0)5 335 22 51 E info@sng-ng.si

DRAMATURGINJI
mag. Ana Kržišnik Blažica T +386 (0)5 335 22 15 E ana.krzisnik@sng-ng.si
Martina Mrhar T +386 (0)5 335 22 01 E martina.mrhar@sng-ng.si

DRAMATURGINJA IN VODJA AMO
Tereza Gregorič T+386 (0)5 335 22 18 E tereza.gregoric@sng-ng.si

LEKTOR
Srečko Fišer T +386 (0)5 355 22 02 E srecko.fiser@sng-ng.si

VODJI PREDSTAV
Marino Conti in Kaja Trkman

ŠEPETALKA
Arjana Rogelja

VODJA RAČUNOVODSTVA
Goran Troha Žvokelj T +386 (0)5 335 22 19 E g.troha-zvokelj@sng-ng.si

REFERENTKA PLAČILNEGA PROMETA
Adrijana Kenda T +386 (0)5 335 22 05 E a.kenda@sng-ng.si

BLAGAJNIČARKI
Darinka Lazar in Tanja Pegan T +386 (0)5 335 22 47 E

TEHNIČNI VODJA
Aleksander Blažica T +386 (0)5 335 22 14 M +386 (0)31 683 323 E aleksander.blazica@sng-ng.si;

OBLIKOVALEC SVETLOBE
Samo Oblokar E luc.sng@siol.net

LUČNA MOJSTRA
Renato Stergulc in Marko Polanc

OBLIKOVALCI ZVOKA IN VIDEA
Vladimir Hmeljak, Majin Maraž in Stojan Nemec E ton@sng-ng.si

ODRSKI MOJSTER
Staško Marinič E oder@sng-ng.si

SCENSKI TEHNIKI
Dean Petrović, Bogdan Repič in Dominik Špacapan

VRVIŠČARJA
Damir Ipavec in Ambrož Jakopič

ODRSKI DELAVEC
Jurij Modic

REKVIZITERJA
Damijan Klanjšček in Gorazd Prinčič E rekviziti@sng-ng.si

FRIZERKI IN MASKERKI
Hermina Kokaš in Katarina Božič E maska@sng-ng.si

GARDEROBERKI
Jana Jakopič in Mojca Makarovič

MIZARJA
Marko Mladovan in Primož Markočič T +386 (0)5 300 54 34 E

MOJSTER KROJAČ 
Robert Žiković T +386 (0)5 300 54 34 E

ŠIVILJI
Marinka Colja in Tatjana Kolenc

ŠOFER in EKONOM
Davorin Bone

GLAVNI VZDRŽEVALEC
Zorko Kenda E

VZDRŽEVALEC
Ivo Pižent

ČISTILKE 
Silvana Markočič, Branka Škarabot, Jožica Škarabot in Jasmina Melink

VRATARJI
Aftero Kobal, Erik Kovačič in Marjan Birsa T +386 (0)5 335 22 00