Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

"Pot v Jajce skozi oči Edvarda Kocbeka"

Sebastijan Horvat, Andreja Kopač in Eva Nina Lampič

Pot v Jajce

Pot v Jajce

Po delih Edvarda Kocbeka in "Pasijonu po Kocbeku" Iva Svetine

Krstna uprizoritev

na sporedu

Za predstavo trenutno ni razpisanih terminov.


trajanje Predstava traja 2 uri in 35 minut in ima en odmor.

koprodukcija

Koprodukcija s SNG Drama Ljubljana

Igrajo

premiera

28. maj 2009, SNG Nova Gorica

o delu

Znamenita »pot v Jajce« predstavlja enega najvznemirljivejših dogodkov v času slovenske nacionalne zgodovine. Izhodišče za predstavo o času, ki je minil, a njegove sledove čutimo na vsakem koraku, so bili dokumenti – dnevniški zapiski Edvarda Kocbeka iz Tovarišije in Listine, ki odpirajo vprašanja temeljnih človekovih vrednot, danes izločenih iz javnega diskurza in vsakdanjega sveta. Temeljni naboj predstave je usmerjen proti »vseenosti«, proti poziciji, da ni mogoče ničesar več spremeniti.
»Strah je danes postal tako močna sila, da paralizira celo generacijo v smislu, da se pogum več ne splača. Da so tisti, ki so pogumni, neumni. Pragmatizem 'varnosti' je postal vseobsegajoč, medtem ko je umetnost zame predvsem področje ne-varnosti.«
(Sebastijan Horvat)

V predstavi je uporabljen odlomek iz besedila F. Nietzscheja Tako je govoril Zaratustra.

v medijih

Gledališki scenarij za krstno uprizoritev Poti v Jajce so soustvarili režiser Sebastijan Horvat, dramaturginja uprizoritve Andreja Kopač in režiserjeva asistentka Eva Nina Lampič, ki so besedilno gradivo za večmedijski odrski doživljaj izoblikovali »po delih Edvarda Kocbeka (dnevniških zapiskih iz Tovarišije in Listine) in Pasijonu po Kocbeku Iva Svetine«, v predstavi pa uporabili tudi odlomek iz Nietzschejevega besedila Tako je govoril Zaratustra. Dogajanje, katerega protagonisti so večinoma zgodovinske osebnosti (Edvard Kocbek - Pavel, Boris Kidrič - Peter, Edvard Kardelj - Krištof, Josip Vidmar - Saša, Božidar Jakac - Jakac, Josip Rus - Andrej, Vlado Kozak - Dizma in Jaka Avšič - Hrast), postavljene v avtentičen zgodovinski čas 2. svetovne vojne /…/, ves čas tesno povezuje in svobodno prepleta zgodovinsko preteklost s čistim sedanjikom uprizoritve, nekdanjo prostost duha z omejenostjo dandanašnje družbene prakse, jasnost in določnost izrečenih besed (idej) z večpomenskostjo govorice glasbe, giba(nja), likovnosti in celostnih odrskih podob.
Slavko Pezdir, Delo, 30. 5. 2009.


Gledališko delo Pot v Jajce je prava polifonija odrskih jezikov, v njih se izjavljanja različno mislečih protagonistov partizanskega boja in revolucije prepletajo in bojujejo za prevlado. Na koncu pa se zlijejo v zahtevo po tem, da postanejo del vsakdanjega življenja. Režiser Horvat vpelje tridelno epsko predstavo z množico glasov, ki v podzemnem bunkerju, nekakšni Platonovi jami, razmišljajo o svobodi v novem, boljšem družbenem redu. Obenem razčiščujejo odnose med, denimo, partizanstvom in domobranstvom, vero in cerkvijo, umetnostjo, revolucijo ter udobjem privilegijev in omame navidezno srečnega življenja, ki jih ponuja kapitalistični imperializem. Pogovor teče zgolj preko mikrofonov, kar podčrtuje tako načelnost izjavljanja in zgodovinsko distanco kot medijski spektakel, ki te ideje danes zlorablja. Ideje Kocbeka, Kardelja, Vidmarja, Kidriča, ki so jih odigrali Uroš Fürst, Aljoša Ternovšek, Gregor Baković in Marko Mandić, se v drugem dejanju, ko se odpravijo na zasedanje v Jajce, začno uresničevati. Pot mimo zased, požganih vasi in okrutno pobitih civilistov je uprizorjena izjemno dinamično, prevladujoč odrski znak pa je telo igralcev in performerk. Potujitveni učinek, ki zahteva kritičen odnos gledalca, je Horvat dosegel z vlogo Vidca v interpretaciji Iva Barišiča. Slednji namreč vstopa in izstopa iz dogajanja in ga komentira. V tretjem dejanju se množica izjavljanj, glasov, čustev, dejanj zlije v monolog Radka Poliča iz Nietzschejevega dela Tako je govoril Zaratustra. Tu se jasno izriše zahteva po preseganju človeka, njegovega pragmatizma in ideologije, da je upor nesmiselen, ker se ne izplača. Horvat na koncu poruši mejo med gledališčem in stvarnostjo, odrsko prizorišče se odpre na ulico, zagledamo nebo, ulične svetilke, igralec odide v zunanji svet. Ideje simbolno vstopijo v stvarnost.
Lea Širok, Radio Slovenija, 30. 5. 2009

Gledališka predstava Pot v Jajce /…/ je nekakšen gledališki esej o duhovnem ozadju in dilemah, ki so spodbudile in spremljale upor proti okupatorju in nastanek nove države. /…/
Predstava je razdeljena na tri dele. V prvem se v podzemlju bunkerja v Kočevskem Rogu soočajo ideje in vera v prihodnost – to je pravi mali filozofski traktat o svobodi, pogumu, dvomih in brezkompromisnosti revolucije. V tem delu so prišle najbolj do izraza dileme, ki so vznemirjale Kocbeka, in premočrtnost revolucionarjev, kot jo je poosebljal Boris Kidrič. Drugi del nas ob komentiranju Vidca (Ivo Barišič) popelje na samo pot slovenske delegacije v Jajce. Na tej poti, ki jo lahko razumemo tudi kot zgodovinski sprehod skozi dramo državljanske vojne, ležijo okostnjaki vseh vpletenih strani, domobrancev, četnikov, ustašev. Videc pa s svojim odmaknjenim pripovedovanjem in komentiranjem vse te zgodovinske dogodke z okostnjaki vred simbolno povezuje s sedanjim trenutkom. Tretji del, ki odpira upanje v prihodnost in nas razvezuje zgodovinskih referenc, je monolog Igralca (Radko Polič). /…/ Tudi sicer je celotna igralska zasedba odlična.
Vida G. Posinkovič, Primorske novice, 1. 6. 2009.

festivali in gostovanja v tujini

Teden slovenske drame, Kranj, 2010

Prikaži celoten spored za predstavo

 • 27. 05. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. Predpremiera. Za abonma Sreda, Konto in Izven.
 • 28. 05. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. PREMIERA. Za abonma Premiera in Izven.
 • 29. 05. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. Za abonma Petek, Konto in Izven.
 • 30. 05. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. Za abonma Sobota, Konto in Izven.
 • 04. 06. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. Za abonma Četrtek, Konto in Izven.
 • 05. 06. 2009 ob 18.00. SNG Nova Gorica. Za abonma Popoldanski, Konto in Izven.
 • 06. 06. 2009 ob 20.00. SNG Nova Gorica. Za abonma Sobota A, Konto in Izven.
 • 12. 06. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana. Predpremiera.
 • 19. 09. 2009 ob 20.00. SNG Drama Ljubljana
 • 21. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 22. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 23. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 24. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 25. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 26. 09. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 29. 09. 2009 ob 18.00. SNG Drama Ljubljana
 • 16. 10. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 26. 10. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 27. 10. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 16. 11. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 23. 11. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 24. 11. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 02. 12. 2009 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 14. 01. 2010 ob 17.00. SNG Drama Ljubljana
 • 31. 03. 2010 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana. Teden slovenske drame Kranj
 • 01. 04. 2010 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana
 • 06. 04. 2010 ob 19.30. SNG Drama Ljubljana