Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Aleksandra Naumovski Potisk

La Fontainove basni

Gostujejo Cona8, Festival Ljubljana, SNG Opera in balet Maribor

na sporedu

spletni nakup vstopnic

16. 11. 2019 ob 10.30. SNG Nova Gorica, veliki oder. Abonma Mali polžek in Izven

La Fontainove basni so nova izvirna baletna predstava za otroke - dodajmo kar vseh starosti. Vsebinsko se naslanja na basni Jean de La Fontaina. Za uprizoritev so izbrane tri, in sicer Miška in lev, Nečimrna vrana in Zajec in želva. Balete povezuje igralec, v vlogi samega La Fontaina, ki basni predstavi. Basen, kot literarna oblika, ima pri komunikaciji z otroki nekaj očitnih prednosti. V njih nastopajo živali, ki so izrazito blizu otroškemu svetu, nastopajo v pravljicah in se jih z lahkoto poveže s raznimi označevalci človeških lastnosti in karakterjev. Otroško razumevanje metafore se prvotno vzpostavi ravno skozi igro in pravljico, prevladujoči liki pa so velikokrat prav živali. Basen je torej poučna ne samo na svoji dobesedni ravni (zgodba in nauk), temveč tudi formalno, kot vzorec prenesenega pripisovanja pomenov oz. metafor. S konceptom predstave Tri La Fontainove basni gremo v abstrakciji še korak dlje – vzpostavili bomo neposredno vez v izražanju iste vsebine skozi dva povsem ločena medija – besedo in gib. Pred otroci bo neposredno na voljo vpogled v primerjavo, kako skozi gib, balet izraziti in povedati isto vsebino.

Gostujejo Cona8, Festival Ljubljana, SNG Opera in balet Maribor

Predstava traja 45 minut.

La fontainove basni 9.-3.-2019 14-1024x683 La fontainove basni 9.-3.-2019 20-1024x683 La fontainove basni 9.-3.-2019 23-1024x683 La fontainove basni 9.-3.-2019 29-1024x683 La fontainove basni 9.-3.-2019 50-1024x683 La fontainove basni 9.-3.-2019 60-1024x683