Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
05december
Torek ob 18.00

Primož Suhodolčan

Živalske novice

SNG Nova Gorica, mali oder

06december
Sreda ob 19.30

Odprtje razstave

Gledališče Möderndorfer

SNG Nova Gorica, foyer

16december
Sobota ob 20.00

Eva Mahkovic, Tereza Gregorič

Tridesetletnice

SNG Nova Gorica, mali oder

19december
Torek ob 20.00

Frédéric Sonntag

George Kaplan

SNG Nova Gorica, mali oder

28december
Četrtek ob 20.00

Jure Karas

Realisti

SNG Nova Gorica, veliki oder

Video

 • Neustrašne

 • Janko in Metka

 • Smrčuljčica

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Antonton

 • Kaos

 • Antigona

 • Perpetuum mobile

 • Mojster in Margareta

 • Čriček in temačni občutek

 • Božična pesem

 • Tutošomato

 • Realisti

 • Pet vrst tišine

 • Nenadoma, reka

 • Pravljice našega otroštva

 • 52 hertzov

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletišče www.sng-ng.si, s katerim upravlja Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (v nadaljevanju: gledališče). Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko, z vtičnikom zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA (v nadaljevanju nedostopna vsebina).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.sng-ng.si se nenehno spremlja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za gledališče namreč niso dostopna naslednja gradiva:

 1. skenirani dokumenti v PDF obliki (npr. interni akti, letna poročila),
 2. slike in druge multimedijske vsebine, ki ne ponujajo alternativnega opisa,
 3. medijske vsebine, ki so bile posnete in objavljene pred 23. 9. 2020, ali ki so morebiti predvajane v živo,
 4. reprodukcija tistih morebitnih del kulturne dediščine, ki ne morejo biti v celoti dostopne, ker zahteve glede dostopnosti niso združljive bodisi z ohranitvijo bodisi s kakovostjo reprodukcije del kulturne dediščine (npr. kontrast) ali ni avtomatiziranih in stroškovno učinkovitih rešitev, s katerimi bi se brez težav ustvaril izvleček dela kulturne dediščine, preoblikovanega v obliko, združljivo z zahtevami glede dostopnosti.

Ta izjava je bila pripravljena 20. 6. 2023 na podlagi samoocene in bo v nadaljevanju redno posodobljena.
 

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Naslov: Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica

Telefon: (0)5 335 22 50

Elektronska pošta: info@sng-ng.si

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.